X_lecie - Zespół Szkół w Roźwienicy

Idź do spisu treści

Menu główne:

Artykuły

Obchody 10-lecia istnienia szkoły

    19 września 2014 roku społeczność Zespołu Szkół w Roźwienicy świętowała jubileusz X-lecia istnienia Gminnego Gimnazjum im.Orląt Lwowskich. W uroczystych obchodach, które rozpoczęły się od mszy świętej, wzięli udział: przedstawiciele władz gminy z wójtem inż. Tomaszem Kotlińskim; poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak oraz starszy wizytator Augustyn Jędruchów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również emerytowanych pracowników szkoły.
    Po mszy świętej w uroczystym pochodzie, któremu przewodził poczet sztandarowy, uczestnicy przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyła się druga część obchodów.  Pani Dyrektor Elżbieta Rusinko powitała zebranych w hali sportowej gości. Dokonując podsumowania pierwszego dziesięciolecia pracy dydaktyczno-wychowawczej, Pani Dyrektor mówiła o sukcesach szkolnego zespołu instrumentalno-wokalnego „Roz-Team” oraz teatru „Cztery Żywioły”, o osiągnięciach sportowych naszych uczniów a także o realizowanych w ciągu minionych lat projektach tj. „Szkoły Jagiellońskie”, „Szkoła z klasą” czy dwóch edycjach projektu Comenius.
    Jubileusz to okazja nie tylko do podsumowań, refleksji, ale również jest to czas wspomnień, szczególnie o tych, którzy byli wśród nas, którzy, choć odeszli, jednak na zawsze zapisali się w historii tej szkoły i sercach szkolnej społeczności. W tym miejscu Pani Dyrektor wspominała wielkiego przyjaciela naszej szkoły Pana Generała Kazimierza Gilarskiego, oraz pedagogów: Panią Monikę Halejcio-Kopeć i księdza Józefa Ozgę.
    Następnie głos zabrał Wójt Gminy Roźwienica inż. Tomasz Kotliński, który przypomniał historię budowy i początki działalności szkoły. Mówił o znaczeniu tych pierwszych lat pracy, kiedy tworzy się i kształtuje charakter, styl, tradycja szkoły, na których w dalszych latach opierać się będzie praca całego zespołu. Wskazywał również na znaczenie wyboru patrona szkoły - Orląt Lwowskich - w wychowaniu patriotycznym młodzieży.
    Zarówno poseł Mieczysław Kasprzak, jak i starszy wizytator Augustyn Jędruchów wyrazili uznanie dla władz gminy i szkoły, zwracając uwagę na bazę lokalową, obiekty sportowe czy nowoczesne wyposażenie klas.
    Po zakończeniu części oficjalnej goście obejrzeli część artystyczną  przygotowaną przez zespół wokalno-instrumentalny oraz szkolny teatr. W żartobliwy sposób w formie telewizyjnego show uczniowie przedstawili wizerunek szkoły
z przymrużeniem oka prezentując nieco inne niż na co dzień spojrzenie na szkolną codzienność. Szczególny aplauz widowni wzbudziła scenka kina niemego „Lekcja matematyki” z popisową rolą przewodniczącego szkoły Kacpra Wawry.
    Całość zakończyła refleksyjna prezentacja poświęcona wspomnianym już „Wielkim Nieobecnym”, o których będziemy zawsze pamiętać.
Jubileusz skłania do podsumowań, oceny tego, co minęło, ale uświadamia również, że coś się kończy i coś zaczyna. To co było, staje się punktem wyjścia do nowego, stanowi fundament, na którym teraz trzeba tworzyć historię kolejnych dziesięcioleci.   


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego