Projekty edukacyjne - Zespół Szkół w Roźwienicy

Idź do spisu treści

Menu główne:

Artykuły

Projekty edukacyjne

Od 01.09.2009r. udział w realizacji projektu jest dla każdego ucznia obowiązkowy.
Projekt edukacyjny ma na celu działanie zespołowe i planowe służące rozwiązaniu konkretnego problemu.
Dzięki udziałowi w projekcie uczeń w konkretny sposób uczy się podejmowania decyzji się, planowania i organizowania swojej pracy, rozwiązywania problemów i współdziałania w zespole. Uczniowie rozwijają umiejętność prezentowania efektów swoich działań oraz rozwijają swoje pasje
i zainteresowania. 26 listopada 2014r. odbyła się w Gminnym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich prezentacja projektów edukacyjnych.  Wszyscy uczniowie zaliczyli projekty W tym roku szkolnym zostały zrealizowane następujące tematy projektów:

  • Poradnik zdrowego trybu życia nastolatka „ Na zdrowie” praktyczne zastosowanie matematyki. Opiekun: Małgorzata Kuras

  • Dopalacze problem XXI wieku. Opiekun: Tomasz Dąbrowski

  • Opracowanie planu wyjazdu turystycznego do Niemiec. Opiekun: Krystyna Szczypta

  • „Igłą malowane „ , czyli wyszywanie różnymi technikami dekoracyjnymi. Opiekun: Elżbieta Sawa

  • Moja miejscowość w obiektywie dawniej i dziś. Opiekun: Piotr Socha

  • Akcja charytatywna „szlachetna paczka” Opiekun: Elżbieta Knap

  • Książka przed sądem przedstawienie  Opiekun: Beata Roga, Iwona Stec

  • Realizacja filmu promującego Gimnazjum Opiekun: Jacek Szczupak

  • „Daleko i blisko” miary dawniej i dziś Opiekun: Barbara Kocan 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego