Projekt - Zespół Szkół w Roźwienicy

Idź do spisu treści

Menu główne:

STREFA RODZICA > Projekt

„Od przedszkola do dorosłości kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim”.  

W październiku 2014 r. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Roźwienicy przystąpiły do projektu „Od przedszkola do dorosłości kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” ;Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty;  Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt trwa do 30 czerwca 2015 r.
W ubiegłym roku szkolnym zrealizowane zostały dwa tematy „ Ocenianie kształtujące” w Szkole Podstawowej oraz
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w Gimnazjum . W bieżącym roku szkolnym  nauczyciele wybrali jeden wspólny temat dla obu szkół: „RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY”.
Celem ogólnym uczestnictwa w projekcie w bieżącym roku jest  
zwiększenie efektywności współpracy rodzic nauczyciel poprzez budowanie między szkołą a rodzicami partnerskich relacji  nastawionych na dobrą i świadomą współpracę ukierunkowaną na  wspieranie rozwoju uczniów.

Warsztaty dla rodziców(zobacz)
Wykaz podręczników(zobacz) 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego