"Jarosławska Księga Kresowian" - Zespół Szkół w Roźwienicy

Idź do spisu treści

Menu główne:

Artykuły

SKĄD  NASZ  RÓD   - JAROSŁAWSKA  KSIĘGA KRESOWIAN ON-LINE”
 
 
Dotychczas nikt nie zebrał danych dotyczących liczby Polaków wypędzonych z Kresów, którzy po II wojnie światowej osiedli w Jarosławiu i powiecie jarosławskim. Nie jest też znana lista miejscowości, z których pochodzili osiedli w Jarosławiu Kresowianie. Ważne jest także zainteresowanie młodych ludzi dziejami ojczystymi poprzez historię własnej rodziny. Warsztaty będą mieć za zadanie wyposażenie ich uczestników w niezbędną wiedzę ułatwiającą poszukiwanie informacji na temat własnego pochodzenia, korzystania ze zbiorów archiwalnych i muzealnych.
Wraz z upływającym czasem, coraz mniej żyje ludzi, którzy pamiętają o tym jak wyglądało życie na dawnych Kresach. Każdego roku odchodzą przedstawiciele starszego pokolenia, których los zmusił do opuszczenia swoich rodzinnych miast, wsi i osad leżących w granicach II RP, a wraz z nimi bezpowrotnie często giną materialne ślady ich dawnego życia – jak zdjęcia, świadectwa, korespondencja itp. Niejednokrotnie materiały te są wyrzucane, gdyż nie stanowią większej wartości dla młodszych pokoleń. Ze względu na doniosłość spuścizny Kresów dla naszego życia, powinniśmy zadbać o gromadzenie tych materiałów, ich digitalizację oraz udostępnianie tym wszystkim, którym tematyka kresowa jest bliska. Na terenie powiatu jarosławskiego żyje wiele osób o kresowym rodowodzie, które są gotowe podzielić się swymi „skarbami” i udostępnić je innym w formie skanów zamieszczanych na stronie internetowej.
Głównym celem zadania jest stworzenie strony internetowej, na której zamieszczane będą wspomnienia, relacje ludzi, którzy zostali przesiedleni z Kresów, bieżące informacje z miejscowości leżących na dawnych Kresach oraz skany dokumentów, zdjęć i innych archiwaliów udostępnianych przez dawnych mieszkańców Kresów. Powstaje już strona internetowa, na której gromadzone będą i udostępniane zebrane materiały. Zamieszczone skany archiwalnych materiałów, a w szczególności zdjęć, umożliwią poszerzenie wiedzy na temat życia na Kresach, instytucji naukowych i kulturalnych, które tam działały oraz być może przyczynią się do odnalezienia śladów swoich bliskich przez tych, którzy będą korzystać w przyszłości z tego portalu.
Do zbierania danych do Księgi włączona została młodzież naszej szkoły oraz  uczniowie jarosławskich gimnazjów i szkół średnich.  
Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcą odpowiedzieć na nasz apel i podzielić się swoją wiedzą, wspomnieniami i pamiątkiami.

KWESTIONARIUSZ WYWIADU DO  JAROSŁAWSKIEJ KSIĘGI KRESOWIAN (pobierz)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego